Polityka prywatności

1. Nazwa rejestru

Rejestr klientów MODULUX POLSKA Sp. z o.o

2. Administrator danych

Firma MODULUX POLSKA Sp. z o.o („my” lub „Modulux”) przetwarza
dane osobowe w celu utrzymania relacji z klientami, umożliwienia komunikacji z klientami,
realizacji umów i przeprowadzania marketingu bezpośredniego. Ponadto gromadzimy
dane analityczne dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Modulux zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prywatności
użytkownika, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób przetwarzamy dane
osobowe. Poniżej bardziej szczegółowo opiszemy przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj, że poniższe zasady ochrony prywatności dotyczą
wyłącznie przetwarzania danych osobowych przez firmę Modulux jako administratora
danych.

3. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe administratora danych:

MODULUX POLSKA Sp. z o.o

KRS: 0000960439

Adres: Łaźniki43, 99-440 Zduny

Adres e-mail: biuro@modulux.pl

Witryna internetowa: www.modulux.pl

4. Zbierane dane

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe

Zgoda związana z działaniami marketingowymi, zakazy lub inne
informacje albo dodatkowe informacje

Adres IP

Identyfikatory sesji przeglądarki

Ścieżka adresu URL i czas spędzony w witrynie internetowej

Czas wizyty

Typ i wersja przeglądarki

Typ urządzenia

Dziennik zmian informacji ważnych dla przypisań

5. Źródła danych

Dane otrzymane od osoby, której dane dotyczą

Dane przetwarzane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony
prywatności otrzymujemy głównie od samych osób, których dane dotyczą.

Dane zebrane z naszej witryny internetowej są przechowywane
na serwerze podczas wizyty.

Dane można również uzyskać za pośrednictwem innych
usługodawców, jeśli to możliwe i zgodnie z przepisami.

Pliki cookie

Do zbierania danych analitycznych, gdy użytkownicy
odwiedzają usługi Modulux, używamy różnych technologii, w tym plików cookie.

Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany i przechowywany
na komputerze użytkownika, który umożliwia administratorowi witryny
internetowej identyfikowanie osób często odwiedzających witrynę, co ułatwia
odwiedzającym korzystanie z usług Modulux i pozwala na gromadzenie zbiorczych
danych dotyczących osób odwiedzających. Te informacje zwrotne pomagają nam
stale ulepszać nasze usługi Modulux i lepiej służyć naszym użytkownikom. Pliki cookie
nie szkodzą komputerom ani plikom użytkowników. Używamy ich w celu dostarczania
naszym klientom informacji i świadczenia usług dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb.

Opcję korzystania z plików cookie można wyłączyć w
przeglądarce. Można również ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała
użytkownika podczas próby zainstalowania plików cookie. Poniższe linki
zawierają na przykład informacje o zmianie preferencji dotyczących plików
cookie w niektórych najczęściej używanych przeglądarkach:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że niektóre części naszych usług Modulux
mogą nie działać poprawnie po wyłączeniu plików cookie.

Usługi analizy internetowej

Nasze usługi Modulux używają Google Analytics i innych usług
analizy internetowej w celu gromadzenia danych analitycznych i raportów
dotyczących tego, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej.
Pozwala to na udoskonalanie usług Modulux. Więcej informacji o Google Analytics
można znaleźć w witrynie internetowej Google Analytics. Aby anulować zgodę na
gromadzenie danych przez Google Analytics, pobierz następujący dodatek do
przeglądarki: dodatek umożliwiający rezygnację z użycia Google Analytics.

6. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do
następujących celów, zgodnie z prawem i zgodą: marketing, świadczenie i
realizacja usług, rozwój i realizacja obsługi klienta, analiza i kompilowanie
statystyk, opracowywanie usług, obsługa klienta i działalność firmy oraz
wszelkie inne działania związane ze sprzedażą lub usługami.

Komunikacja z klientami i utrzymywanie relacji z
klientami

Dane osobowe są wykorzystywane do obsługi, zarządzania,
utrzymywania i rozwijania relacji z klientami oraz komunikacji między firmą Modulux
i jej klientami. Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy podane
informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiązać wszelkie ewentualne
problemy i przetworzyć Twoją wiadomość.

Cele marketingowe

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie marketingu
bezpośredniego, możemy przesłać Ci informacje o działaniach firmy Modulux oraz
inne materiały związane z marketingiem bezpośrednim.

Osoba prawna, której dane dotyczą, zawsze ma prawo zakazać
nam wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego, badań
marketingowych lub profilowania, kontaktując się z nami przy użyciu danych
kontaktowych podanych powyżej lub korzystając z opcji anulowania subskrypcji
udostępnianej w związku z wiadomościami marketingu bezpośredniego lub
biuletynem.

7. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak wymaga tego
prawo, lub tak długo, jak jest to konieczne do realizowania wymienionych
powyżej celów.

8. Odbiorcy danych osobowych

Możemy ujawniać informacje organom regulującym działalność,
takim jak regionalne państwowe agencje administracyjne, urzędy podatkowe, urząd
rzecznika ochrony danych lub jakikolwiek inny podmiot wymagany przez prawo w
zakresie opisanym w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Względy prawne

Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom spoza organizacji Modulux,
jeśli dostęp do danych osobowych zostanie racjonalnie uznany za niezbędny w
celu (i) przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych lub
decyzji sądu; (ii) wykrywania oszustw, prania pieniędzy, finansowania
terroryzmu lub problemów technicznych albo związanych z bezpieczeństwem danych,
zapobiegania takim sytuacjom lub reagowania na nie w inny sposób; lub (iii) w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony aktywów firmy Modulux lub jej klientów
dla celów interesu publicznego zgodnie z przepisami prawa.

Autoryzowani dostawcy usług

Możemy ujawniać dane osobowe autoryzowanym dostawcom usług
dla naszej firmy. Nasze umowy z dostawcami usług obejmują zobowiązania, na mocy
których dostawcy usług zobowiązują się do ograniczenia wykorzystania danych
osobowych i przestrzegania co najmniej standardów dotyczących prywatności i
bezpieczeństwa danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Wyraźna zgoda użytkownika

Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom trzecim spoza
organizacji Modulux z powodów innych niż te, o których wcześniej wspomniano,
gdy mamy wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą,
ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych przetwarzanych przez firmę Modulux. Jeśli chcesz, możesz
skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przetwarzamy i
w jakim celu te dane są wykorzystywane.

Prawo do żądania korekty danych

Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili lub uzupełnili
nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne, nieaktualne lub niepotrzebne dane
osobowe, które przechowujemy. Możesz na przykład zaktualizować swoje dane
kontaktowe lub inne dane osobowe, kontaktując się z nami.

Prawo do żądania usunięcia danych

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.
Będziemy wykonywać żądane działania, jeśli nie mamy uzasadnionego powodu, aby
nie usuwać danych.

Prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
lub profilowania, jeśli Twoje dane są przetwarzane w celach związanych z
marketingiem bezpośrednim. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych, między innymi dlatego, że dane te są nieprawidłowe. Ponadto
masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w określonych
okolicznościach osobistych.

Prawo do przesyłania danych z jednego systemu do drugiego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od nas
swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej i szeroko stosowanej formie oraz do
niezależnego przekazywania danych stronie trzeciej.

Korzystanie z praw

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, wyślij
do firmy Modulux następujące informacje pocztą lub w wiadomości e-mail: imię i
nazwisko, adres, numer telefonu i kopia ważnego dowodu tożsamości. Możemy
poprosić Cię o podanie dalszych informacji w celu weryfikacji tożsamości. Możemy
odrzucić wnioski, które powtarzają się z nieuzasadnioną częstością, są zbyt
obszerne lub są wyraźnie nieuzasadnione.

11. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne,
techniczne i fizyczne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas
danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w celu
utrzymania odpowiedniego poziomu w celu zapewnienia poufności, integralności i
dostępności danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby,
które są do tego uprawnione z racji pełnionych stanowisk. Korzystanie z danych
osobowych jest chronione odpowiednimi poświadczeniami, hasłami i prawami
dostępu.

12. Składanie skarg

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli
uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Modulux odbywa się
niezgodnie z przepisami o ochronie danych.